Förbättra ditt hus prestanda med tilläggsisolering

Vi på Sjömarkens har lång erfarenhet av både isolering av nya byggnader och tilläggsisolering av äldre hus och fastigheter där det finns läckage.

Varm luft stiger uppåt, vilket innebär att tilläggsisolering av vindsbjälklaget är den första energisparande åtgärden man ska göra i ett äldre hus. Ofta är kostnaden återbetald inom några få år!

Har man som plan att installera t ex bergvärme men redan har ett modernt system installerat som man tror inte håller måttet. Då kan det mycket väl räcka att tilläggsisolera för att behålla husets värme istället för att bara mata in mer värme.

Kontakta oss så kan vi göra en beräkning och besiktning av ditt hus.