Kategoriarkiv: Övrigt

En ren och effektiv pellets

Ett utav de mest eftertraktade alternativen till ett kostnadseffektivt bränsle är just pellets och det är just Derome Pellets som befinner sig i framkanten när det gäller detta alternativet till bränsle.

Oavsett om pellets används i små eller större pannor är detta bränsle bland de mest lätthanterbara och minst utrymmeskrävande av alla trädbränslen. Eftersom pellets är en koldioxidneutral produkt bidrar denna inte till växthuseffekten. Det underbara med pellets är just det att den mängd koldioxid som pellets ger vid förbränning är i stort sett samma med den mängd som träden har använt under sin tillväxt.

Det är känt att användning av olja som fossilbränsle tillför koldioxid till atmosfären, att värmepumpar förbrukar ganska mycket el särskild vintertid när elbehovet är som störst medan pannor som använder pellets som bränsle har blivit det optimala alternativet. Det är kanske just det att pellets är förnybar energi, att den är närproducerat, att den ger ingen försurning och att den håller huset frisk genom värmning av källaren via pelletspannan som gör denna produkt så tilltalande.

Allt arbete som Derome Pellets har lagt ner för att värna miljön via sina produkter har resulterat i en miljöcertifiering enligt ISO 14001 vilket är ytterligare ett bevis på kretsloppstänkandet i gruppen.