Kategoriarkiv: Övrigt

Reservdelar till din bil

I bilåtervinningsprocessen är alltid så att en samverkan mellan bilägaren, bilproducenten och bilåtervinningsföretaget måste existera och fungera kontinuerligt
Särskilda regler har hela tiden infört just i syftet av att justera denna samverkan. Man har möjligheten att avregistrera bilen genom att lämna den till ett mottagningställe eller en auktoriserad bildemonterare. Mottagaren utfärdar ett mottagningsbevis som visar att bilen lämnades till en bildemontering som i sin tur skrotar bilen på ett korrekt sätt. Mottagarbeviset sedan skickas till Transportstyrelsen.

Som producent har man ett ekonomiskt ansvar för skrotning och återvinning av bilar. En bilägare ska ha rätt att utan kostnad lämna in sin bil till skrotning. Producenterna står för kostnaderna som förekommer vid skrotning och återvinning av bilen. Producenten kan dock begära ersättning om bilen saknar väsentliga och ekonomiskt värdefulla delar, exempelvis motor, växellåda, mm.

För att få skrota bilar krävs att man har en auktorisation som bilskrotare. Den 1 juni 2007 infördes en ny bilskrotningsförordning (SFS2007:186) som ersatte den tidigare och samtidigt ersätter de miljöregler för bilskrotare som infördes av Naturvårdsverket den 21 april 2002. I denna förordning kan man läsa om vilket ansvar man har som bilskrotare, minimikraven för vilka vätskor som ska tappas av och vilka material och komponenter som ska tas om hand, innan bilen lämnas vidare för fragmentering.